le 3 août 2016 DUX with Yumi Nara Kichijoji MANDA-LA, Tokyo

Improvisation Live

DUX

With Yumi Nara

Yumi Nara (Voc)

Anna Matsuoka (Piano)

Yoshu Kamei (Violon, shakuhachi)

Osamu Kawakami (Violoncelle)

Masashi Ono (Percussion)

Kichijoji MANDA-LA (Tokyo)

le 3 août 2016, mercredi

ouverture à 18:30

concert à 19:00

CHARGE ¥4000+1 boisson

Réservation:080-1137-6192 / ono-masa@momo.so-net.ne.jp (Ono)

Kichijoji Livehouse MANDARA

TÉL/0422-48-5003 ADDRESSE/Musashino-shi,Kichijojiminamicho 1 chome 5-22